عشق را در چشمان مادرم ودست های چروک شده پدرم یافتم

دلشکسته

چند تکه ارزو

      کاش وقتی زندگی فرصت دهد                          گاهی از پروانه ها یاری کنیم  

      کاش وقتی اسمان بارانی است                       اززلال چشمهایش تر شویم  

      کاش بخشی از زندگی خویش را                     وقسمت قسمت کردن ستادی کنیم 

       کاش وقتی چشمایی ابری اند                        به خود ائیم سپس کاری کنیم 

        از  نگاه    زرد  گلدان هایمان                          کاش بارغبت پر ستادی کنیم           

        کاش شب وقتی تنها میشویم                        با خدا یا سها خلوت کنیم                

        کاش باحرفی که چندانسبز نیست                  قلبهای نقره ای را نشکنیم   

         کاش وقتی ارزویی می کنیم                        از دل شفاف مان هم رد شود   

                                          

                                          مریم حیدر زاده

[ چهارشنبه 30 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 03:48 ب.ظ ] [ ترانه عشق ] [ 1 نظر ]