X
تبلیغات
زولا

عشق را در چشمان مادرم ودست های چروک شده پدرم یافتم

دلشکسته

مجنون و لیلا

یک شبی مجنون  نمازش   را    شکست                  بی وضو در کوچه لیلا نشست 

عشق ان شب مست مستش کرده بود                   فارغ غاز جام الستش کرده بود 

سجده ای زد برلب درگاه او                                     پر ز لیلا شد دل پر اه او 

گفت:یارب از جه خوارم کرده ای                              برصلیب عشق دارم کرده ای 

جام لیلا را به دستم داده ای                                    وندر این بازی شکستم داده ای  

نشتر عشقش به جانم می زنی                              دردم از لیلاست انم میزنی  

خسته ام زین عشق دل خونم نکن                           من که مجنونم تو مجنونم نکن 

مرد این بازیچه دیگر نیستم                                      این تو لیلای تو من نیستم  

گفت:ای دیوانه لیلایت منم                                        در رگ پیدا و پنهانت منم  

سالها با جور لیلا ساختی                                         من کنارت بودمو نشناختی 

عشق لیلا در دلت انداختم                                        صد قمار عشق یکجا باختم 

کردمت اواره صحرا نشد                                           گفتم عاقل میشوی اما نشد 

سوختم در حسرت یاربت                                          غیر لیلا بر نیامد از لبت   

روزو شب اورا صدا کردی ولی                                   دیدمت امشب با منی گفتم بلی 

مطمئن بودم به من سر میزنی                                در حریم خانه ام در میزنی  

حال این لیلا خوارت کرده بود                                    درس عشقش بی قرارت کرده بود 

مرد راهش باش  تاشاهت کنم                                 صد چو لیلا کشته راهت کنم 

[ یکشنبه 25 تیر‌ماه سال 1391 ] [ 11:15 ب.ظ ] [ ترانه عشق ] [ ]